Anh Phạm Thế Lợi


“Hàng mình bị lỗi, chỉ cần gọi là có thể đổi được ngay. Ai chẳng có sai lầm, chủ yếu là cách sửa sai. Tôi rất thích cách làm của mấy bạn”


0938 097 897